Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej i Powiatowej biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Strona zawiera następujące ułatwienia

 • wersja kontrastowa,
 • widoczny fokus,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Borkowska.
 • E-mail: biblioteka@nowydwormaz.pl
 • Telefon: 22 775 23 11

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Maz.
  ul. I.J. Paderewskiego 22
 • E-mail: biblioteka@nowydwormaz.pl
 • Telefon: 22 775 23 11

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka Główna ul. I.J. Paderewskiego 22

Bezpośrednio przy budynku biblioteki znajduje się parking z 1 miejscem wyznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Wejścia do budynku dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Budynek wyposażony jest w windę. Wewnątrz budynku nie ma barier architektonicznych. Istnieje możliwość poruszania się po budynku z psem asystującym.

Filie biblioteczne nie są dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 606

Utworzono dnia: 30.09.2020

Dokument wprowadził:
Ewa Borkowska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

30.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

30.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

30.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

30.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

30.09.2020, Administrator główny:

Edycja zakładki Deklaracja dostępności

30.09.2020, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Deklaracja dostępności