Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Jej założycielem według danych zawartych w Księdze Rejestrowej Instytucji Kultury nr 2 prowadzonej przez Organizatora Miasto Nowy Dwór Maz. jest Rada Miejska w Nowym Dworze Mazowieckim
 
W lipcu 1992 r. MBP wpisana została do Rejestru Instytucji Kultury otrzymując tym samym osobowość prawną.

Działalność prowadzi na podstawie statutu nadanego przez Radę Miejską w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013 r.


Z dniem 01 stycznia 2013 roku na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Gminą Miastem Nowy Dwór Maz.  Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Maz. zaczęła realizować zadania biblioteki powiatowej dla powiatu nowodworskiego i przyjęła nazwę Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim.

Akty prawne na podstawie których działa Biblioteka to:

  • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2012 poz. 642),
  • ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej Dz.U. z 2012 poz. 406).
  • statut Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim nadany uchwałą  nr XXVIII/329/13 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Dworze Mazowieckim.
  • oraz wewnętrznych Zarządzeń dyrektora regulujących prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki.
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 905

Utworzono dnia: 27.06.2014

Dokument wprowadził:
Michał Biegaj

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

30.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Status prawny

30.06.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Status prawny

27.06.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Statut Prawny