Opracowanie Studium Wykonalności, audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno – użytkowego budynku Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w związku z bieżącym naborem wniosków w ramach Działania 4.2 Efektywność energetyczna – Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 251

Utworzono dnia: 01.04.2016

Dokument wprowadził:
Ewa Borkowska

Dokument opublikował:
Administrator główny

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:

01.04.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o wyborze oferty

01.04.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Ogłoszenie o zamówieniu

01.04.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Opis przedmiotu zamówienia

01.04.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Wzór umowy

01.04.2016, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Zamówienia poniżej 30000 EURO - postępowanie zakończone